Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
На сергията
На сергията

Стоя нощем сам на сергия стара
И хора разни минават.
От тинейджъри диви
И чичковци стари.
До лелки в балтони сиви
И дами млади.
Но уви ни веднъж невидях очите твои
Сред тази тълпа среднощна...
- Дай джоб! - младеж подвиква.
- Дай два! - след него лелка с куче старо.
- Моля без майонеза! - вика друг.
- А на мен без кетчуп и горчица!... –
Фъфли чичко пиян.