Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Нощно море
Нощно море

Морски бряг притихнал, плаж пуст.
Гларус криле разперил, нощен бриз.
Лоткар вестла отпуснал, лодка стара.
Птицата в ноща кръжи, любима оплаква.
А рибарят мрежа пълна с улов вади.
Нейде зад хоризонта кораб свири.
Едни звезди са по небето, фар едва проблясва.
Облаци плътни небето едва покриват.
Гръм, трясък, капка по капка, дъжд вали.
А рибарят стар стои сам със своята лодка.
Вълна, втора, трета с грохода си
Покоя нощен рушат на плажа пуст.