Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Спомен
Спомен

Жив е споменът за теб,
като пролетни цветя,
сън мой, блян мой, моя слабост.

Живи са в мен твоите очи,
като горски теменуги,
сън мой, блян мой, моя слабост.

Живи са в мен твоите коси,
като морски вълни,
сън мой, блян мой, моя слабост.

Жива е в мен твоята нежност,
като утринна роса..
сън мой, блян мой, моя слабост.

Жив съм с мисълта за теб,
любима моя, тъй близка, тъй далечна,
сън мой, блян мой, моя слабост.