Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Звезден дъжд
Звезден дъжд

Звезден дъжд посипа небосклона,
Някъде там в нощта си ти.
Приеми тези звездни искри,
Като знак на обич от мен.

Луната така ярко блести
В тази смайваща нощ.
Слънце бавно се издига
И пурпурни зари заливат,
Хоризонта в проленaта утрин.

Приеми тези утринни зари,
Като знак на обич от мен.
“Добро утро слънце” - ти кажи!
“Лека нощ звезди” - ти кажи!
И новия ден с мен посрещни!!