Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Черноризец Храбър
Черноризец Храбър

Дали монах скромен е,
войн самотен на перото
или цар велик е,
апостол славен на словото,
туй никой не знае,
но думите писани тогава,
живи са и днес.