Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
На вятъра полъха..
На вятъра полъха..

На вятъра полъха улови
И с него полети.
На вълната ритъма улови
И по нея се пусни.
На морето аромата улови
И в него се окъпи.
О Дете в сърцето ми музика звучи,
Щом видя те щастлива.