Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Там където...
Там където...

Там където са руините на стария Град
издигнат ще бъде Нов Слънчевград
в него всички ще живеят в мир.
На мястото на Храма от Илюзии,
Дом от Мечи ще се построи.
Вярата ви Деца е Тази която Ви пази.
Този, който Бе обвинен, Ще Бъде оневинен,
У дома си ще се върне и Любима Ще прегърне.