Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Среднощно...
Среднощно...

Път в нощта, далечен взор,
Повей плах, птичи крясък.
Река, луна, лай, плясък,
плаж, море, лодка, прибой.
Мъж, дъжд, жена, порой.
Път в ноща, бърза кола,
Вятър, гръм, блясък, мълния,
Спирачки, вой, дърво, слъсък.
Болка, линейка, крак, гипс,
Болница, лекар, стая, писък,
Благодаря ти господи! Жива е!
А мен вятърът ме носи сред ноща.